شرکت تجارت گستر موج در سال 1385 با هدف ورود به عرصه تجارت الکترونيک و نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی تاسیس و در سال 1390 با توجه به توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در بانکها و موسسات اعتباری این شرکت با رویکردی جدید جهت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال در کشور قدم به عرصه خدمات بانکداری الکترونیک نهاد و فعالیت خود را در زمینه واگذاری دستگاههای خودپرداز با برند NCR متصل به سوییچ های بانکی ادامه داده و توانسته با همکاری شرکتهای اروپایی تولید کننده دستگاه های خودپرداز و عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در بخش بانکداری الکترونیک حضور یابد  .

شرکت تجارت گستر موج در سال 1391با عقد قرارداد با بانک شهر ( شرکت توسعه و نوآوری شهر ) به عنوان اولین شرکت مجری واگذاری خودپردازهای خارج شعب این بانک به اشخاص حقیقی بوده که توانسته است تعداد قابل توجهی دستگاه در مدت قرارداد نصب و راه اندازی نماید. همچنین  در سال 1394 پس از مذاکرات اولیه و نهایی کردن این طرح توسط شرکت تجارت گستر موج در موسسه اعتباری کوثر به عنوان اولین شرکت طرف قرارداد موسسه توانست در مدت کوتاهی نسبت به واگذاری ، نصب و راه اندازی بیش از 100 دستگاه خودپرداز به اشخاص حقیقی اقدام نماید.

  • شرکتها و بانکهای طرف قرارداد:

  • طرحها و نرم افزارهای تولید شده:

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com