شرکت تجارت گسترموج در راستای دستیابی به اهداف و بازاریابی فروش دستگاه های خودپرداز مشارکتی  ، از افراد فعال در زمینه بازاریابی در سراسر کشور، دعوت به همکاری می‌نماید.

واجدین شرایط میتوانند رزومه فعالیت و فهرست سوابق کاری خود را به همراه فرم ذیل را به آدرس tgmmarketer@gmail.com ارسال نمایند.

دانلود فرم تقاضای همکاری

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com