خدمات پس از فروش دستگاه های خودپرداز :

شرکت تجارت گستر موج به منظور ایجاد سطح رضایتمندی مشتریان اقدام به بررسی شرکت های خدمات دهنده پشتیبانی دستگاه های خودپرداز نموده که نهایتاً منجر به عقد تفاهم نامه با دو شرکت گردید.

مدیران و پرسنل شرکت های مذکور از افراد بسیار کارآمد و مجرب شرکت های معتبر خدمات دهنده پشتیبانی در کشور بوده که از سوابق علمی و تجربی بالایی  برخوردار می باشند ، مشتریان می توانند از خدمات شرکت های مذکور و یا هر شرکت معتبر مورد تاًیید موسسه و این شرکت بهره مند گردند .

نحوه ارائه خدمات پشتیبانی به دستگاه های خودپرداز

خدمات پشتیبانی کامل:

در این نوع خدمات ، شرکت های ارایه دهنده خدمات متعهد می باشند در مدت یکسال کلیه خرابی های دستگاه مورد پشتیبانی را به غیر از مندرج در قرارداد ، بدون دریافت هزینه بر طرف نمایند .

برخی از استثناعات خدمات پشتیبانی شامل تسمه ها و کیبورد دستگاه خودپرداز می باشد.

هزینه گارانتی برای مدت یکسال مبلغ 000،000، 42 ریال می باشد .

خدمات پشتیبانی موردی:

 مشتریانی که تا حدودی از نحوه کار با دستگاه و رفع مشکلات اولیه آن اطلاع دارند و  می خواهند از  خدمات پشتیبانی استفاده کنند ، می توانند از این روش استفاده نموده و در صورت اعلام خرابی شرکتهای خدمات دهنده پس از اعلام حدودی هزینه تعمیر و ایاب و ذهاب اقدام می نمایند و  شرکت موظف است حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به رفع خرابی دستگاه نماید .

در صورت اعلام خرابی و نیاز به قطعات کارشناسی و هزینه ایاب و ذهاب جداگانه دریافت خواهد شد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com